Er bästa vän.

Analys och Terapi

Analys

När du kontaktar mig för en analys kommer vi att boka ett första möte i
det flesta fall träffas vi hemma hos dig. Jag gör då en grundlig intervju med
frågor om vardagen och problemet etc. Efter intervjun vill jag se ekipaget i olika testsituationer.
Vi bokar därefter ett nytt möte.

Jag gör sedan en grundlig analys av vad orsaken till problemet
kan vara och lägger därefter upp ett terapi förslag.

Terapi

Vid vårt andra möte presenterar jag ett terapi förslag och är du som ägare nöjd
börjar den framtida träningen.. I terapiförslaget finns förslag på antalet träningstillfällen,
tillvägagångssätt och den tänkta stegringsplanen. Varje terapiförslag är individanpassat
efter ägaren och hunden.

Jag tror på ett harmoniskt ledarskap och vill att hunden ska se det mesta som lek.
Hunden lär sig hela tiden, varje minut varje dag hela livet så ingenting är omöjligt.

© 2013 - Tirsta Hundsupport JOH WEB AND GRAPHICS